Szczepimy pracowników firm!

Choroby zakaźne to problem powszechny, są jednak sytuacje,  w których ich ryzyko wzrasta, np. podczas wykonywania niektórych czynności zawodowych lub w związku z wysłaniem pracowników na delegacje w tereny endemicznego wystepowania groźnych wirusów i bakterii.

Zgodnie z aktualnymi przepisami Kodeksu Pracy odpowiedzialność za stan BHP leży po stronie pracodawcy, który musi poinformować pracownika o zagrożeniach dla zdrowia i życia wystepujących w zakładzie pracy lub w miejscu, do którego oddelegowuje pracownika. Zakład pracy jest również odpowiedzialny za podejmowanie działań ochronnych i zapobiegawczych w celu wyeliminowania tych zagrożeń ( w tym zapewnienie szczepień ochronnych).   

Najczęstsze choroby związane z zawodami to: WZW A, WZW B, Dur brzuszny, tężec, błonica, wścieklizna.

Współpracujemy już z wieloma zakładami pracy na południu Polski. Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie kompleksowych szczepień i badań pracowników. Zakłady pracy cenią nas za, szybkość, rzetelność oraz  komfort ( szczepienie odbywa się często na terenie miejsca pracy).

W razie zainteresowania chętnie prześlemy ofertę cenową. Zapraszamy.

 

 

2018-09-02