Ostrzeżenie przed kleszczami

Wraz z nadchdzącymi letnimi miesiącami wraca, jak co roku, zagrożenie chorobami występującymi po ukąszeniach kleszczy. 

Najlepszą metodą prewencji przed chorobami odkleszczowymi jest unikanie kontaktu z kleszczami, a w przypadku ukąszenia szybkie i prawidłowe usuwanie ich ze skóry. Przy usuwaniu pasożyta najlepiej używać pęsety, którą należy uchwycić kleszcza jak najbliżej skóry i zdecydowanym ruchem pociągnąć w górę. Miejsce po ukąszeniu należy zdezynfekować np. za pomocą spirytusu. Jeśli resztki pasożyta pozostały w skórze należy zgłosić się do lekarza w celu ich usunięcia. 
Nie zaleca się profilaktycznego podawania antybiotyku po ukąszeniu przez kleszcza, jeżeli nie wystąpiły objawy rumienia wędrującego. Szczepienie przeciwko KZM jest skuteczną formą ochrony przed zakażeniem wirusem kleszczowego zapalenia mózgu. Można się zaszczepić tylko i wyłącznie po konsultacji z lekarzem, który ustali brak przeciwwskazać do podania szczepionki. Skuteczny schemat szczepienia obejmuję trzy dawki, kolejne dawki podawane w odstępie
wskazanym przez producenta szczepionki lub lekarza.
Ochronny poziom przeciwciał u osoby szczepionej uzyskuje się po podaniu drugiej dawki.
Tak więc aby szczepienie było skuteczne należy je rozpocząć co najmniej dwa miesiące przed planowaną wizytą w terenie występowania choroby. Wyżej wymieniony cykl szczepienia zacho-
wuje skuteczność przez około 5 lat. Zalecane jest więc podawanie dawek przypominających szczepionki co 5 lat.

www.pzh.gov.pl/kleszcze/

Na zdjęciu kleszcz - zasoby wikimedia

Aktualności

Jak przygotować się do jesiennej fali epidemii? Profesor Krzysztof Simon- ordynator Oddziału Chor...
W tym roku kleszcze zaatakowały wyjątkowo wcześnie z powodu łagodnej zimy. W czasie epidemii, gdy sp...
Uprzejmie informujemy, że w tym szczególnym okresie działamy przez cały czas  w zakresie szczepień o...